"ธรรมท่านสอนให้ระวังตัวเอง" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    15 ม.ค. 2565

.
 "ธรรมท่านสอนให้ระวังตัวเอง"

" .. การระวังตัวเองนั้นถูกต้องแล้ว "ส่วนมากระมัดระวังแต่ผู้อื่น สิ่งอื่น" ไม่ย้อนมาระวังตัวเอง ซึ่งเป็นตัวการสำคัญบ้างเลย จึงมักผิดพลาดอยู่บ่อย ๆ "ธรรมะท่านสอนให้ดูตัวเอง ระวังตัวเอง" จะได้เห็นความบกพร่องของตัวเอง แล้วแก้ไขไปเรื่อย ๆ จนสมบูรณ์ได้ .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี  DT014902

วิริยะ12

15 ม.ค. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5176 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย