"ที่แท้ก็กลัวตาย" (หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)

 วิริยะ12    20 มี.ค. 2565

.
 "ที่แท้ก็กลัวตาย"

" .. "พระนิพพานอยู่ฟากตาย ความสุขก็อยู่ฟากทุกข์" เราทำความเพียรภาวนาไป พอถึงทุกข์ก็เกิดความกลัวทุกข์เสียแล้ว แล้วเมื่อใดจะพ้นทุกข์ไปได้เล่า "พาไปอยู่ป่าช้าก็กลัวผี พามาอยู่ในดงก็กลัวเสือ" การกลัวผีก็ดี การกลัวเสือก็ดี "นั่นไม่ใช่กลัวตายหรอกหรือ"

ลองนั่งภาวนาดูซิว่า เสือมันจะมาคาบคอไปกินจริง ๆ ไหม การกลัวควรกลัวแต่ในทางที่ผิด "คือกลัวความผิดไม่กระทำผิด กลัวว่าตนเองจะไม่พ้นจากวัฏทุกข์ แล้วรีบเร่งบำเพ็ญความเพียรเข้าจึงจะถูก" .. "

"หนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ"
(หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)
 DT014902

วิริยะ12

20 มี.ค. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5256 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย