ให้ทำสมาธิให้มั่นคงกล้าหาญ (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 ภัสรามณี    12 ธ.ค. 2561

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
วัดหินหมากเป้ง
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
จงพากันทำตัวให้เหมือนกับนักรบเมืองโบราณสมัยก่อน ต้องทำกำแพงล้อมเมืองให้แน่นหนา มีค่ายคูประตูหอรบเสร็จสรรพเพื่อป้องกันมิให้อริราชศัตรูมาราวี นักรบที่ฉลาดเมื่อรบกับข้าศึกเห็นว่าจะสู้ข้าศึกไม่ได้แล้วก็ล่าทัพกลับสู่พระนคร แล้วจึงรักษาพระนครไว้ไม่ให้ข้าศึกเข้ามาย่ำยีทำอันตรายได้ พร้อมกันนั้นก็สะสมลี้พลอาวุธและทหารพร้อมเพรียงซึ่งหมายถึง "ให้ทำสมาธิให้มั่นคงกล้าหาญ" แล้วจึงออกรบข้าศึกอีกต่อไป คือ มวลกิเลสทั้งปวง สมาธิเป็นกำลังสำคัญมาก ถ้าไม่มีสมาธิแล้ว วิปัสสนาจะเอากำลังมาจากไหน ถึงผู้ได้สุขาวิปัสสุขก็เถิด..ถ้าหากไม่มีสมถะแล้วจะเอาวิปัสสนามาจากไหน เป็นแต่สมถะของท่านให้คล่องแคล่วเท่านั้นอย่างนี้จะพอฟังได้

ผู้ปฏิบัติทั้งหลายเมื่อได้ทำสมาธิให้มั่นคงแน่วแน่แล้วจนกระทั่งจะเข้าจะออกก็ได้ จะอยู่ไปนานๆก็หรือพิจารณากายอันนี้ให้เป็นอสุภะหรือเป็นธาตุก็ได้ พิจารณาค้นในโลกนี้ทั้งหมดให้เห็นเป็นโครงกระดูกทั้งหมดก็ได้ หรือพิจารณาให้เห็นในโลกนี้ทั้งหมดว่างเป็นอัชชฎากาศ (*อากาศเวิ้งว้าง) ว่างเปล่าไปหมดก็ได้


จิตผู้มีสมาธิเต็มที่ไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนย่อมเป็นสมาธิอยู่ตลอดเวลา แล้วจะมองเห็นกิเลสของตนซึ่งเกิดจากจิตของตนให้ชัดเจนว่า กิเลส คือ ความโลภ ความโกรธ ความหลง มันเกิดจากสิ่งนี้สิ่งนี้และมันตั้งอยู่ได้ด้วยอาการอย่างนี้อย่างนี้และก็หาอุบายละด้วยอาการอย่างนี้อย่างนี้ เหมือนกับน้ำในสระที่ขุ่นมานับร้อยๆปีเพิ่งมาใสสะอาดมองเห็นสิ่งสารพัดที่มีอยู่ในก้นสระว่า แต่ก่อนแต่ไรเราไม่นึกไม่คิดเลยว่าในก้นสระนี้มันจะมีสิ่งของเหล่านี้ นั่นเรียกว่า "วิปัสสนา" คือ ความรู้ความเห็นตามสภาพมันเป็นจริงอย่างไร ก็เห็นตามความเป็นจริงอย่างนั้น ไม่วิปริตผิดแปลกจากความเป็นจริงของมัน


ที่มา : ส่วนหนึ่งจากพระธรรมเทศนาหัวข้อ "ฝึกสมาธิโดยบริกรรมพุทโธ"

DT018306

ภัสรามณี

12 ธ.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  4786 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย