"ปฏิบัติบูชา เป็นการบูชาอันเลิศ" (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร)

 วิริยะ12  

.
 "ปฏิบัติบูชา เป็นการบูชาอันเลิศ"

" .. "อามิสบูชา" มีน้ำหนักเพียง ๕ กิโลกรัม แต่ปฏิบัติบูชา มีน้ำหนักถึง ๑๐๐ กิโลกรัม อามิสบูชา จึงเป็นสิ่งที่ทำได้เฉพาะกาลเท่านั้น "ส่วนปฏิบัติบูชา" ทำได้ไม่จำกัดกาลเวลา สถานที่ หรือบุคคล เหตุนั้น พระพุทธเจ้าจึงทรงยกย่องว่า "ปฏิบัติบูชา เป็นการบูชาอันเลิศ" .. "

"พระอริยเจ้าผู้มีพลังจิตแก่กล้า" หน้า ๑๙๗
ท่านพ่อลี ธมฺมธโร 
.
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=16108

5,436


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย