"เห็นธรรม เห็นสัจธรรม" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12    26 ก.พ. 2567

"เห็นธรรม เห็นสัจธรรม"

" .. "เมื่อความสุขเกิดขึ้นมาแล้ว ความสุขนั้นก็ตั้งอยู่ เมื่อความสุขตั้งอยู่แล้ว ความสุขก็แปรไป เมื่อความสุขแปรไปแล้ว ความสุขมันก็สลายไปหมด" ก็ไม่มีอะไร "มันเป็นของมันอยู่อย่างนี้ทุกกาลเวลา" ทั้งของภายใน คือนามรูปนี้ก็เป็นอยู่อย่างนี้

"ทั้งของภายนอก คือต้นไม้ ภูเขา เถาวัลย์ เหล่านี้ มันก็เป็นของมันอยู่อย่างนี้"
นี่เรียกว่า "สัจธรรม" ถ้าใครเห็นธรรมชาติก็เห็นธรรมะ "ถ้าใครเห็นธรรมะก็เห็นธรรมชาติ" ถ้าผู้ใดเห็นธรรมชาติ เห็นธรรมะ "ผู้นั้นก็เป็นผู้รู้จักธรรมะนั่นเอง" ไม่ใช่อยู่ไกล .. "

"๘๔ พระธรรมเทศนา"
พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

   DT014902

วิริยะ12

26 ก.พ. 2567
 เปิดอ่านหน้านี้  171 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย