"อำนาจธรรมเข้าถึงใจ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    7 ก.พ. 2564

.
 "อำนาจธรรมเข้าถึงใจ"

" .. นามธรรมคืออรรถธรรมเข้าสู่ใจ "ธรรมนี้สำคัญมากนะ ธรรมกับใจเป็นสำคัญมาก" ขอให้ใจเข้าสู่ธรรมเถอะ ทุกสิ่งทุกอย่างจะแน่นหนามั่นคงขึ้นมาด้วยกัน คนที่เคยกินเหล้าเมาสุรา สูบฝิ่นกินกัญชาอะไร การพนันขันต่อนี้มันจะลด ๆ ลงเป็นลำดับ นี้ธรรมดา

"บางรายขาดสะบั้นไปเลย ตัดขาดเลย เพราะอำนาจแห่งธรรมเข้าหนุนกำลังใจ" ตัดสิ่งทั้งหลายที่เลวทรามและทำความเสียหายแก่เรานั้นออกให้หมดโดยสิ้นเชิง "นี้ละอำนาจแห่งธรรมเป็นอย่างนั้น" ถ้าได้เข้าถึงใจแล้ว .."

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=3349&CatID=2   DT014902

วิริยะ12

7 ก.พ. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5311 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย