มุ่งฝึกจิตดวงเดียวให้ดี : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

 ภัสรามณี   17 ก.ย. 2561

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
วัดอรัญญบรรพต
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
พึงพากันตั้งใจ สำรวมใจของตนให้ดี การสำรวมนี้เป็นความดี ความสำรวมก่อนอื่นก็สำรวมใจนั่นแหละ เมื่อตั้งใจได้แล้วมันก็สำรวมตา หู จมูก ลิ้น กาย มือเท้าอะไรได้หมด ถ้าสำรวมใจไม่ได้แล้วมันก็สำรวมอันอื่นก็ไม่ได้แหละ เพราะว่าใจเป็นประธานทุกสิ่งทุกอย่าง ดังนั้นให้พากันสำคัญเรื่องจิตใจนี้ให้มากทีเดียว

ผู้มีความคิดสูงก็จึงได้มองเห็นว่า ใจนี้แหละเป็นประธาน การทำดีหรือทำชั่วใดๆก็ดี บัดนี้เมื่อเห็นว่าการทำชั่วนั้นไม่ใช่หน้าที่ของคนมีปัญญา คนมีปัญญาจะไม่ทำความชั่วจะเลือกทำแต่ความดี ทีนี้การที่บุคคลจะทำความดีให้สม่ำเสมอไปได้หรือว่าให้ยิ่งขึ้นไปได้ก็เพราะอาศัยการฝึกจิตดวงนี้ให้มันตั้งมั่นลงด้วยดี ให้มันหนักแน่นเข้าไป ไม่ให้มันอ่อนไหวไปตามสิ่งที่มากระทบถูกต้องเข้า นี่ให้พากันเข้าใจความหมายของการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี้ เราไม่มีจุดมุ่งหมายอย่างอื่นใด ถ้าพูดอย่างรวบรัดตัดตอนเอา การมาปฏิบัติในพระพุทธศาสนานี้นะมุ่งฝึกจิตดวงเดียวนี้แหละให้ดีขึ้นไปโดยลำดับ


ที่มา : ส่วนหนึ่งจากพระธรรมเทศนาหัวข้อ “ธรรมทั้งหลายไม่ควรถือมั่น”

DT018306

ภัสรามณี

17 ก.ย. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  4382 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย