"การปฏิบัติธรรมเบื้องต้น" (หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป)

 วิริยะ12    30 มี.ค. 2564

.
 "การปฏิบัติธรรมเบื้องต้น"

" .. "การปฏิบัติธรรม คือเบื้องต้นเราก็ฝึกสมถะ" คือการบริกรรม "พุทโธ หรือ ธรรมโม สังโฆ" บทใดบทหนึ่ง "ซึ่งเป็นเครื่องที่จิตเรามันจะจับเอาให้มั่น" ข้อสำคัญให้ใจของเรามันอยู่ในคำบริกรรมั้น ๆ

เมื่อจิตลงเต็มที่ "คำว่าพุทโธนั้นก็หายไป ใจก็เกิดความสงบ" วางอารมณ์ภายอกทั้งปวงหมด "ตัวปิติคือความอิ่มใจก็เกืดขึ้นในใจของเรา" อันนี้เรียกว่าเป็น "สมถกัมมฐาน" .. "

"เมตตาธรรม"
หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป
 DT014902

วิริยะ12

30 มี.ค. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  4706 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย