"รักที่ไหนมีโศกที่นั่น" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12    5 มี.ค. 2565

.
 "รักที่ไหนมีโศกที่นั่น"

" .. "ปิยเต ชายโต โสโก" ความโศกย่อมเกิดขึ้นจากของที่รัก อย่ารักให้มากนะ "รักที่ไหนมีโศกที่นั่นน่ะ" ถ้าเราคิดอย่างนี้เสมอ ๆ นะ มันจะค่อยคลี่คลายความหลงออกไปจากโยม

จนกระทั่งว่ามันเกิดขึ้นมา ความสูญเสียจากไปน่ะ "ไอ้ความทุกข์จะไม่เกิดก็ได้ หรือเกิดก็แต่น้อย" นี้เรียกว่า "ธรรมะจะต้องบรรเทาทุกข์ได้ทุกอย่าง"

การภาวนาไม่ใช่ว่าเราไปนั่งหลับตาอย่างเดียวเฉย ๆ แต่ต้องมี ความรู้สึกผิดชอบอยู่เสมอ "จะยืน จะเดิน จะนั่ง จะนอน ล้วนแต่เป็นการภาวนา" ทำด้วยปัญญาของเราให้มันเกิดขึ้น เต็มตื้นอยู่เสมอเลยทีเดียว .. "

"สุภัททานุสรณ์" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)
ชุด .. จาริกสู่ประเทศอังกฤษ DT014902

วิริยะ12

5 มี.ค. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5264 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย