"ธรรมเมตตา ฉบับที่ ๑๐" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

 วิริยะ12    8 มี.ค. 2562

.
 "ธรรมเมตตา ฉบับที่ ๑๐"
วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๖

" .. "โลกนี้มีแต่เรื่องทุกข์ ความสบายในโลกนี้ไม่มี" จงพากันตั้งจิตให้มั่นไม่หวั่นไหว ก็จะเห็นแจ้งว่าโลกนี้เป็นทุกข์จริง "โดยเฉพาะโลกในกายกับจิตของเรานั้นเอง" มันทุกข์จริง

"กายมันทุกข์เพราะความเจ็บไข้ ได้ปวย" ไม่สบายต่าง ๆ นานา ทั้งที่ล่วงมาแล้วก็นับครั้งไม่ถ้วน ทั้งที่เป็นอยู่ในเวลานี้เดี๋ยวนี้ มันทุกข์ในการบริโภคอาหาร ทุกข์ในการแสวงหาอาหาร ทุกข์ในการแสวงหาที่อยู่อาศัย ทุกข์กับเครื่องนุ่งเครื่องห่ม ทุกข์ในการแสวงหายาแก้โรค รูปร่างกายนี้เป็นสิ่งลำบากเต็มทน ผู้ใดทนได้ ก็ทนอยู่ไป ผู้ทนไม่ได้ก็ตายไป นี้แหละทุกข์กาย

"ทุกข์จิตใจนั้นไม่มีเวลาว่าง ทุกข์เพราะตัณหาความอยากได้" ไม่มีเพียงพอที่พอในจิตนี้ ไม่มีเสียแล้ว ถ้าใครปล่อยจิตให้ไปตามตัณหา ไม่ภาวนา ยิ่งอยู่ยิ่งทุกข์ "ถ้าหากผู้ใดมารู้ว่าจะละตัณหาได้ด้วยการภาวนา" ก็ให้รีบตั้งใจแต่วินาทีนี้เป็นต้นไป "ไม่ประมาทในการรักษาจิต เพ่งพินิจอยู่แต่ในกายกับจิตเท่านั้น จนกระทั่งรู้แจ้งเห็นจริงด้วยปัญญาอันชอบ ถึงจะพ้นจากทุกข์ได้ทุก ๆ คนแล" .. "

ด้วยความหวังดืแด่ทุก ๆ คน
พระครูสันติวรญาณ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)    DT014902

วิริยะ12

8 มี.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5311 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย