"จิตอยู่ที่ไหน" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

 วิริยะ12    5 เม.ย. 2563

.
 "จิตอยู่ที่ไหน"

" .. จิตอยู่ที่ไหน ก็ตอบได้อย่างง่าย ๆ ว่า "อยู่ที่ความคิด" ใครต้องการจะจับจิตหรือจะดูจิต "ก็ให้จับความคิด ดูความคิดของตน"

"ลักษณะของจิตทั่วไป" คือ "ดิ้นรน กวัดแกว่ง รักษายาก ห้ามยาก" ลักษณะดังกล่าวจะมองเห็นได้ชัดในขณะที่ปฏิบัติอบรมจิต "คือทำจิตให้เป็นสมาธิ" เช่น "ให้กำหนดลมหายใจเข้า-ออก" ทำความรู้อยู่ที่ลมหายใจ จิตจะดิ้นรนเหมือนอย่างปลาที่เขาจับจากแม่นํ้าชัดไปบนบกดิ้นอยู่ คือ "จิตจะไม่ยอมสงบง่าย ๆ จะดิ้นรนไปจากสมาธิ" คือทิ้งอารมณ์ของสมาธิ คิดไปถึงเรื่องต่าง ๆ จิต ผูกพันอยู่

"เมื่อปฏิบัติอบรมปัญญาในไตรลักษณ์" คืออบรมปัญญาให้เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา "จิตก็ยิ่งจะดิ้นรนไม่ยอมพิจารณาให้เกิดปัญญาเห็นธรรมะ" เหมือนปลาที่ดิ้นพราดอยู่บนบก .. "

"ญาณสังวร ๑๐๑ สารธรรม" 
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร
DT014902

วิริยะ12

5 เม.ย. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5058 

  ความคิดเห็น• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• 🙏🙏🙏ขอเชิญร่วมทำบุญ โครงการต่อบุญต่อศักดิ์ บูรณปฏิสังขรณ์ยกอุโบสถ วัดเที่ยงพิมลมุข (วัดใหม่บางขวัญ) จ.ฉะเชิงเทรา เนื่องจากตัวโบสถ์เก่ามีระดับต่ำกว่ามาตรฐาน และการบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถใหม่ทั้งหลัง สำหรับผู้ร่วมทำบุญ 999 บาท รับ เ

• ปกติ นี้ดีอย่างไร

• ถ้าเราเป็นเรา เพราะเขาเป็นเขา เราก็ไม่ใช่เราสิ

• 🙏🙏🙏ขอเชิญร่วมทำบุญ โครงการต่อบุญต่อศักดิ์ บูรณปฏิสังขรณ์ยกอุโบสถ วัดเที่ยงพิมลมุข (วัดใหม่บางขวัญ) จ.ฉะเชิงเทรา เนื่องจากตัวโบสถ์เก่ามีระดับต่ำกว่ามาตรฐาน และการบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถใหม่ทั้งหลัง สำหรับผู้ร่วมทำบุญ 999 บาท รับ เ

• น้ำพลังเอนไซม์บำบัดสูตรพรีเมี่ยม

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย