"จิตหลงของเก่า" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

 วิริยะ12    21 ต.ค. 2560

 "จิตหลงของเก่า"

" .. ตั้งจิตให้มั่นอย่าหวั่นไหวไปตามโลก "โลกนี้ทั้งโลกไม่มีสิ่งใดเป็นของใหม่ ดินฟ้าอากาศก็ของเก่า คนและสัตว์ในโลกทั้งปวงก็ดวงจิตวิญญาณอันเก่า" กิเลสราคะก็อันเก่า กิเลสโทสะก็อันเก่า กิเลสโมหะก็อันเก่า ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ก็ล้วนแต่สิ่งอันเก่า "ทำไมเล่าจิตนี้จึงหลงของเก่า"

เหตุสำคัญที่จิตหลงก็คือ "จิตคนไม่กล้าแข็งพอ" ถ้าจิตทุกคนกล้าพอแล้ว ก็จะไปหวั่นไหวมันทำไม ให้ตั้งจิตเจตนาอันแรงกล้า "รักษาศีลของตนให้บริสุทธิ์เต็มที่ แล้วจิตดวงนี้ก็จะใสสะอาด ฉลาดรู้ไม่หมกมุ่นอยู่ในโลกอันแสนทุกข์นี้เลย" .. "

"ธรรมเมตตา" ฉบับที่ ๑๕ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๐๖
หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
 DT014902

วิริยะ12

21 ต.ค. 2560
 เปิดอ่านหน้านี้  5284 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย