"บุญคืออะไรอยู่ที่ไหน" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)

 วิริยะ12  

.
 "บุญคืออะไรอยู่ที่ไหน"

" .. เราเคยคิดไหมว่า "บุญที่เราจะได้รับมันคืออะไรอยู่ที่ไหน" บุญนั้นก็คือ "ความสุขที่ปราศจากโทษ มันอยู่ที่จิตใจของเราเอง" ถ้าหากใจเราไม่เป็นบุญ ใจไม่เลิกละความผิดออกไป ใจไม่ยอมละความชั่ว ความดีเข้ามาได้อย่างไร ไม่มีทางเข้ามาได้

"การทำบุญกุศลก็เพื่อละกิเลส" เพื่อสำรอกกิเลสเพื่อละความโลภ ละความโกรธ ละความหลง เพื่อถอนความสกปรก ความไม่ดี ออกจากใจตัวเองต่างหาก มันไม่ใช่เรื่องร่าเริงสนุกเฮฮา "เรื่องบุญคือเรื่องของความสงบระงับ" บุญกุศลนั้นมันมิได้อยู่ ที่หมอน ที่สาด ที่เสื่อ มิได้อยู่ที่ผ้า เพราะคนมีสิ่งเหล่านี้แล้ว ยังฆ่ากัน ยังลักของกัน ยังด่ากัน ยังเบียดเบียนกันอยู่

พูดง่าย ๆ บุญก็คือ "การเอาวัสดุต่าง ๆ มาให้คนอื่น เพื่อลดละความอยากของตนให้น้อยลง" ไม่เบียดเบียน ไม่ลักของคนอื่น ไม่อิจฉา ไม่ริษยา พี่ป้าน้าอาทั้งหลาย "การทำบุญก็เพื่อบรรเทาความชั่วออกจากใจ" มิใช่ว่าของที่จะเอาออกก็เอาออก แต่ของที่ขนเข้าก็ยังขนเข้าไว้ในใจอยู่ มันเหมือนกับการเดินทาง เดินหน้าหนึ่งก้าว ถอยหลังหนึ่งก้าว มันจะไปถึงไหนกันเล่า มันจะถึงที่หมายกันได้อย่างไร อย่างนี้มันไม่ถึงหรอก

"เรื่องพระศาสนานี้ เป็นเรื่อของจิตใจ" ไม่ใช่เรื่องอย่างอื่น ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเรื่องของจิตใจ แม้คนเราจะคิดผิดหรือคิดถูกก็ให้รู้เรื่องบุญนันจะได้มากหรือน้อยก็ให้ดูที่ใจของเรา ถ้าให้ทานของมาก ๆ แต่กิเลสเรายังละไม่ได้ ก็หมายความว่า ทุกข์มันยังไม่หมด ทำบุญเพื่อลดละความโลภ ความโกรธ ความหลง ให้เบาบางลง "นี่เป็นการสร้างบารมีของเรา เรียกว่า ทานมัย" .. "

"ฝึกจิตให้มีกำลัง"
หลวงปู่ชา สุภทฺโท
๙ พฤศจิกายน ๒๕๑๓
 

5,466


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย