"ให้มีสติตำหนิตน" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

 วิริยะ12  


 "ให้มีสติตำหนิตน"

" .. "ความดีคนดีทำง่ายคนชั่วทำยาก ความชั่วคนชั่วทำง่ายคนดีทำยาก" ข้อนี้เป็นความจริง ฉะนั้น "เมื่อยินดีพอใจจะทำอะไรที่เป็นความชั่ว ก็ให้มีสติตำหนิตนเองว่าเรานี้เป็นคนชั่ว" เพราะถ้าเราไม่เป็นคนชั่ว เราก็ต้องไม่คิดชั่วทำชั่วง่าย ๆ

"สติ ที่จะตำหนิตนเองนี้แหละสำคัญ" ที่จะสามารถยับยั้งให้เราพ้นจากการทำชั่วได้ "เพียงคิดว่า เรานี้ชั่วจริง เราทำเช่นนี้เราชั่วจริง" เพียงคิดได้เช่นนี้ก็พอจะทำให้เกิดความยับยั้งที่จะทำชั่วได้ แม้เพียงชั่วครั้งชั่วคราวก็ดีกว่าไม่ยับยั้งเสียเลย .. "

"แสงส่องใจ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๕"
สมเด็จพระญาณสังวรฯ
    

5,405


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย