"ธรรมเมตตา ฉบับที่ ๑๕" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

 วิริยะ12  


 "ธรรมเมตตา ฉบับที่ ๑๕"
วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๖

" .. "ตั้งจิตให้มั่นอย่าหวั่นไหวไปตามโลก" โลกนี้ทั้งโลกไม่มีสิ่งใดเป็นของใหม่ ดินฟ้าอากาศก็ของเก่า คนและสัตว์ในโลกทั้งปวงก็ดวงจิต วิญญาณอันเก่า กิเลสราคะก็อันเก่า กิเลสโทสะก็อันเก่า กิเลสโมหะก็อันเก่า ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ก็ล้วนแล้วแต่สิ่งอันเก่า ทำไมเล่าจิตนี้จึงได้หลงของเก่า

"เหตุสำคัญที่จิตหลงก็คือ จิตคนไม่กล้าแข็งพอ" ถ้าจิตทุกคนกล้าพอแล้ว ก็จะไปหวั่นไหวมันทำไม ให้ตั้งจิตเจตนาอันแรงกล้ารักษาศีลของตนให้บริสุทธเต็มที่ แล้วจิตดวงนี้ก็จะใสสะอาด ฉลาดรู้ ไม่หมกมุ่นอยู่ในโลกอันแสนทุกข์นี้เลย .. "

ด้วยความเมตตาถึงเสมอ
พระครูสันติวรญาณ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร) 

5,419


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย