"ธรรมอยู่ที่ไหน" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    28 ส.ค. 2560

 "ธรรมอยู่ที่ไหน"

" .. พระพุทธเจ้าท่านบอกแล้ว "ธรรมอยู่ที่ใจ" ระลึกเถอะ "พุทโธ" ปรากฏขึ้นทันที "เมื่อระลึกถึงพุทโธที่ใจ ธัมโมจะปรากฏขึ้นที่ใจ เมื่อระลึกถึงพระธรรม พระสงฆ์จะปรากฏขึ้นทันทีที่ใจ" เมื่อระลึกถึงท่านเมื่อไรที่ไหน

เมื่อระลึกถึงท่าน "ฝากเป็นฝากตายที่ท่าน จิตย้อนเข้ามาปุ๊บไม่ส่งออกสู่ภายนอก" สิ่งทั้งหลายก็ไม่มีความหมายว่า เป็นสัตว์ร้าย นั่น จะมีแต่คำบริกรรมเท่านั้น จิตไม่ออกไปเลย

"เสือก็ตาม ช้างก็ตาม อะไรก็ตาม ขึ้นชื่อว่าอันตรายที่เป็นเครื่องหลอกจิตใจ" ทั้งที่สิ่งนั้นยังไม่มาถึงใจมันก็หลอกไว้แล้ว ทำให้กลัวจะเป็นจะตายแล้ว ไม่ยอมให้ออกไป "อยู่กับหลักธรรมในหัวใจเรานี้"

จะเป็นหลักธรรมบทใดก็ตาม เช่น "พุทโธ หรือธัมโม หรือสังโฆ ตามแต่ความถนัดเถอะ" จิตฝากเป็นฝากตาย เป็นก็เถอะตายก็เถอะ "จะไม่ถอยไม่ปล่อยไม่วางธรรมภายในใจเลย" พุทโธ ธัมโม สังโฆ บทใดบทหนึ่งก็ตาม "ยึดให้มั่น" จิตจะสอนตนอย่างนี้ .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=1041&CatID=3DT014902

วิริยะ12

28 ส.ค. 2560
 เปิดอ่านหน้านี้  4953 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย