"ปฏิปทาเป็นวงกลม" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)

 วิริยะ12    1 เม.ย. 2563

.
 "ปฏิปทาเป็นวงกลม"

" .. ผู้ฝึกกรรมฐาน "อย่าสงสัยในอดีต อย่าสงสัยในอนาคต ให้ตั้งจิตฝึกจิตมีความรู้อยู่แต่ในอารมณ์ปัจจุบันเท่านั้น" การฝึกจิตนั้นไม่เฉพาะแต่ว่าเรานั่งอยู่ในห้องนี้ กลับไปถึงบ้านเรามีการงานที่จะตอ้งทำ "ก็ใหเรามีสติอยู มี่สัมปชัญญะอยูเสมอ"

ดังนั้น "เมื่อเราออกจากสมาธิอย่างวันนี้เป็นต้น" อย่าพึงเข้าใจว่าเราถอนออกจากสมาธิ ให้เข้าใจว่า "เราพักผ่อนเปลี่ยนอิริยาบถเท่านั้น" ให้มีสติสัมปชัญญะอยู่

การยืนการเดินการนั่ง การนอนทุกประการนั้นให้มีความรู้อยู่ตื่นอยู่ นั่นแหละ "การปฏิบัติของเราจึงจะเรียกได้ว่าเป็นวงกลม" เราพิจารณาอยู่อย่างนี้แหละจึงจะเรียกว่า "เราทำปฏิปทาให้เป็นวงกลม" .. "

"สุภัททานุสรณ์"
หลวงปู่ชา สุภทฺโท
    DT014902

วิริยะ12

1 เม.ย. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5326 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย