"แก่นพุทธศาสนาอยู่ที่ภาวนานะ" (หลวงตามหาบัว ญาณสมปันโน)

 วิริยะ12  

.
 "แก่นพุทธศาสนาอยู่ที่ภาวนานะ"

" .. การภาวนานี่ "โอ๊ .. เราอยากจะให้พี่น้องทั้งหลายได้รู้ได้เห็นความพิสดารของจิตของธรรม" แล้วจะได้รู้ความพิสดารของกิเลสไปตาม ๆ กัน ไม่อย่างงั้นแก้ไม่ได้นะ "คือธรรมต้องเหนือกิเลสตลอด เวลาพิจารณาไปเท่าไร หลักเกณฑ์ของใจดีเท่าไร ความสว่างไสวจะแสดงออก" ความรอบคอบทุกสิ่งทุกอย่างจะละเอียดไปตาม ๆ กัน

ทีนี้กิเลสประเภทใด "มันก็สัมผัสในใจอันเดียวกันนั้นแหละ มันก็ทันกัน ๆ แก้ได้ ๆ อย่างนั้นแหละ การภาวนาจึงสำคัญมาก" พุทธศาสนาของเรา เวลามีเทศน์ที่ไหนเราไม่ค่อยจะได้ปล่อยแหละ "เรื่องจิตตภาวนาซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของพุทธศาสนา หรือรากแก้ว หรือแก่นพุทธศาสนาอยู่ที่ภาวนานะ"

การทำบุญให้ทาน รักษาศีลนี้ เป็นกิ่งของการภาวนา "ถ้าการภาวนามีหลักมีเกณฑ์ดีเท่าไร เรื่องการทำบุญให้ทานภายนอกนั้นจะมีกำลังดึงดูดกันเอง" มีกำลังไปเอง เพราะอำนาจแห่งการภาวนา "ความเชื่อมั่นในจิตของตัวเองจากภาวนานี้เป็นเครื่องหนุนให้ทำความดีหนักเข้า ๆ หนักเข้าในเรื่องบุญเรื่องกรรม" ทุกอย่างหนักเข้าไป "การภาวนาจึงเป็นของสำคัญ" .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสมปันโน 
https://luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=250&CatID=2

5,435


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย