"ยินดีในบุญกุศลของผู้อื่น" (หลงปู่สิม พุทธาจาโร)

 วิริยะ12    16 ธ.ค. 2563

.
 "ยินดีในบุญกุศลของผู้อื่น"

" .. "บุญบาปทำแล้วอย่าเข้าใจว่าไปอยู่ที่อื่น" ทำบาป-บาปก็มาอยู่ที่ตัว ทำบุญ-บุญก็มาอยู่ที่ตัว "เป็นเงาติดตัวอยู่ตลอดเวลา"

"รักษาศีลให้ทานไหว้พระสวดมต์นั่งภาวนา เรียกว่าทำบุญ บุญนั้นใครทำใครได้" ไม่ใช่ว่าคนหนึ่งทำ คนหนึ่งไม่ทำแล้วไม่ได้ "จะได้ก็ตรงที่เขาโมทนา-ยินดีกับบุญกุศลที่ผู้อื่นกระทำ" .."

"หลวงปู่สอนว่า"
หลงปู่สิม พุทธาจาโร
 DT014902

วิริยะ12

16 ธ.ค. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5188 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย