"ใจนี้ไม่มีคำว่าวัย" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    15 ม.ค. 2564

 "ใจนี้ไม่มีคำว่าวัย"

" .. "ฝึกให้ดีเถอะใจ ใจนี้ไม่มีคำว่าวัย" มีแต่ความสว่างไสวกระจ่างแจ้งตลอดเวลา ขอให้ฝึกได้เถอะ อยู่ที่ไหนสบายหมด ยิ่งอยู่คนเดียวด้วยแล้วสบายมากนะ ไม่ว่ากลางคืนกลางวัน "อยู่คนเดียวกับธรรมอยู่ด้วยกัน" มันสว่างไสวอยู่ภายใน จ้า ๆ .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=4902&CatID=2   DT014902

วิริยะ12

15 ม.ค. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5351 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย