"ผู้มีสติแล้ว จิตจะวางเฉยได้" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

 วิริยะ12    5 มิ.ย. 2561

.
 
"ผู้มีสติแล้ว จิตจะวางเฉยได้"

" .. "ผู้มีสติแล้ว จิตจะวางเฉยได้" อย่างว่าความเกลียดความกลัว ความหวาดสะดุ้งขนพองสยองเกล้าอันใดอันหนึ่งเกิดขึ้น "ถ้ามีสติความระลึกอยู่ไม่หลงใหลออกไปก็ไม่โกรธ ไม่ไปพยาบาทอาฆาตจองเวรใคร"

"ในจิตใจ ที่มีสติปัฏฐานอยู่นั้นไม่ไปรักใคร ไม่ไปชังใคร ไม่ไปดุด่าว่าร้ายให้แก่ใคร" ไม่ไปทำร้ายให้แก่บุคคลผู้ใด ไม่อิจฉาตาร้อนใคร "เรียกว่า มีสติภาวนาเรื่องของตัวเองอยู่"

"คนอื่นผู้อื่นนั้นให้ยกไว้เป็นเรื่องของเขา" เขาเกิดมาเองไม่ใช่เราทำให้เกิด เขาแก่ไปเองไม่ใช่เราทำให้แก่ เขาเจ็บไข้ได้ป่วยไปเองไม่ใช่เราทำให้เจ็บไข้ได้ป่วย เขาตายไปเอง

เราก็เหมือนกัน "เราเกิดมาเองแก่ไปเอง เจ็บไปเอง ตายไปเอง ทำไมจึงมาอิจฉาพยาบาทแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย อิจฉาพยาบาทแล้วดีอย่างไร" เกิดประโยชน์อะไร .. "

หลวงปู่สิม พุทธาจาโร 
https://sites.google.com/site/smartdhamma/satipatthan_lp_simDT014902

วิริยะ12

5 มิ.ย. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  4936 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย