"สติ ปัญญา" (หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต)

 วิริยะ12    25 เม.ย. 2561

 "สติ ปัญญา"

" .. "ให้เอาสติควบคุมจิต" ดึงเข้ามาอยู่ที่หัวใจ "ให้ว่าพุทโธ ๆ จนจิตสงบแล้วใช้ปัญญาพิจารณากายของตน" ตั้งแต่หนังที่หุ้มห่อร่างกายอยู่นี้ "ให้จิตเห็นเป็นอสุภกรรมฐานเป็นของสกปรกน่าเกลียด" เมื่อตายแล้วไม่มีใครต้องการ "สังขารทั้งปวงตกอยู่ในไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา" ด้วยกันทั้งนั้น .. "

"โอวาทธรรมของหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต"
ที่นำกำไรแห่งชีวิตพรหมจรรย์มาสู่ "หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป"    DT014902

วิริยะ12

25 เม.ย. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5365 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย