การปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิต

 ลูกโป่ง    12 ธ.ค. 2554การปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิต

การปฏิบัติธรรมนี้ เรามีจิตมุ่งมาดปรารถนาอยู่ด้วยความไม่ประมาท
หมายถึงความไม่ประมาทเกิดขึ้นในชีวิตของท่านจะเป็นเอกัคคตา
หนึ่งไม่มีสอง ประคองด้วยสติปัญญา แก้ไขปัญหาได้
นั้นได้แก่ สมาธิภาวนา มีสมาธิเกิดขึ้น
จิตใจท่านดี เรียกว่า การพัฒนาชีวิต

การปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนานั้น เป็นการพัฒนาชีวิต
ให้ชีวิตของท่านแจ่มใส ชีวิตมีความรุ่งเรืองวัฒนาสถาพร

การปฏิบัติธรรมนี้เป็นการจำเป็นแก่ชีวิตมาก
ที่เรียกว่า เราจะดำเนินวิถีชีวิตให้เกิดความสุขได้อย่างไร?
การดำเนินชีวิตให้เกิดความสุขได้นั้น ก็คือการพัฒนาชีวิตของเราเอง
เรียกว่า พัฒนาทั้งด้านการศึกษาการแสวงหาวิชาความรู้อันนี้ เป็นต้น
นี่แหละการบำเพ็ญกุศล การที่เราจะใช้ชีวิตให้มีความสุข
สิ่งที่ควรใฝ่หามากที่สุดก็คือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า
ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ชีวิตของท่านจะมีค่า เวลาของท่านจะมีประโยชน์ต่อไป
ถ้าชีวิตของท่านไม่มีค่า เวลาของท่านจะไร้ประโยชน์ ไม่มีประโยชน์ต่อชีวิต
เวลาจะหมดไปเปล่า ไม่เกิดประโยชน์สุทธิผลแต่ประการใด

:: หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม   DT0329

ลูกโป่ง

12 ธ.ค. 2554
 เปิดอ่านหน้านี้  5339 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย