การฝึกกสิณแดง - โดยนพดล ปฏิมาประกรณ์

 npaaccount    20 พ.ย. 2556

การฝึกกสิณแดง

เทคนิคการฝึกให้ได้ผลเร็ว
ไม่ว่าจะฝึกกสิณกองใดๆ ให้ "เพ่งจิตไปที่จุดกึ่งกลางของกสิณ" อย่าส่ายไปส่ายมา "สติตั้งมั่นที่คำบริกรรม" "ภาวนาให้ชัดดังก้องอยู่ในใจ" ทุกลมหายใจเข้าออก อย่าเปลี่ยนคำบริกรรมไปมาใช้คำบริกรรมอันไหนก็ใช้คำบริกรรมนั้นตลอดไป ฝึกเช้าเย็นอย่างน้อย 30 นาที

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.npa-account.com/kasinred.html   


ที่มา : การให้ธรรมะเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง

DT015531

npaaccount

20 พ.ย. 2556
 เปิดอ่านหน้านี้  5387 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย