"คนหลงคน" (สมเด็จพระญาณสังวร)

 วิริยะ12    7 ม.ค. 2561


 "คนหลงคน"

" .. "ผู้หลงคน" จะมีความรู้สึกว่า "คนนั้น คนนี้ที่ตนหลง มีความสำคัญมีความดีวิเศษเหนือคนอื่น" เกิดความมุ่งหวังเกี่ยวกับความสำคัญ "ความดีความวิเศษของคนนั้นคนนี้ ความมุ่งหวังนั้นเป็นโลภะ" และเมื่อมีความหวังก็มีได้ทั้งสมหวังและความผิดหวังเป็นธรรมดา "ความผิดหวังนั้นเป็นโทสะ" .. "

สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙
 
   DT014902

วิริยะ12

7 ม.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5359 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย