อยากเห็นพระอรหันต์ให้ลงมือทำ : หลวงปู่ทองรัตน์ กันตสีโล

 จำปาพร  มีพระบางองค์เคยพูดเปรยๆว่า สมัยนี้ปฏิบัติอย่างไรก็ไม่เห็นพระอรหันต์ดอก
มันหมดสมัยแล้ว หลวงปู่ทองรัตน์ท่านได้ยินเข้า ท่านตอบว่า

"อยากเห็นพระอรหันต์บ้อ ให้ไปโกนหัวมา ครูบาจารย์สิพาไปเบิ่ง
ให้ทำตามครูอาจารย์บอก ถ้าบ่ทำบ่เฮดมัวกอดคัมภีร์อยู่..เห็นได้อย่างไร
ยังไม่นานดอก คัมภีร์จะล้มทับตาย"

...

พระอาจารย์ทองรัตน์ กันตสีโล
วัดป่ามณีรัตน์ (วัดป่าบ้านคุ้ม)
ต.โคกสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
   

5,408


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย