"๑๘ รู้ได้เฉพาะตน" (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)

 วิริยะ12    22 เม.ย. 2562


"๑๘ รู้ได้เฉพาะตน"

" .. ในธรรมคุณมีบทหนึ่งว่า "ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิญฺญูหิ" อันวิญญูชนจะพึงรู้ได้เฉพาะตน "คือตนของตนเองเมื่อปฏิบัติไป จะเกิดความรู้ขึ้นในจิตใจของเรานั้นเฉพาะ" ส่วนบุคคลอื่นนั้นเป็นแต่เพียงผู้บอก "อย่างพระพุทธเจ้า ก็เป็นเพียงผู้บอก ผู้กล่าว ผู้สอนเท่านั้น" เพื่อต้องการที่จะให้นำไปคิด นำไปพินิจ นำไปพิจารณา .. "

"๑๐๓ โอวาทธรรมคำสอน"
หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป
 DT014902

วิริยะ12

22 เม.ย. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5203 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย