"เดินได้แต่เพียงคนเดียว" (หลวงปู่จันทา ถาวโร)

 วิริยะ12    20 เม.ย. 2563

.
 "เดินได้แต่เพียงคนเดียว"

" .. "มรรค ๘ เป็นทางดำเนินให้ถึงซึ่งความดับทุกข์" เป็นทางเดินสะอาดเตียนดี "เดินได้แต่เพียงคนเดียว" บริวารนั้น "มีแต่บุญกุศลเป็นเพื่อน เป็นพวกเป็นพ้องพี่น้อง ติดตามอำนวยผลเป็นสุข"
นั้นแหละ "ถนนโลกีย์ขึ้นไปถึงพระนิพพาน" พ้นทุกข์พ้นโศกโรคภัย ไม่มีเกิดเจ็บตายอีกต่อไป "มีทางเดียวนี้เท่านั้นเป็นทางดำเนินให้พ้นทุกข์ได้" .. "

"ธรรมพเนจร"
หลวงปู่จันทา ถาวโร
 DT014902

วิริยะ12

20 เม.ย. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5188 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย