"แก้เหตุแห่งทุกข์" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12    27 พ.ค. 2562


 "แก้เหตุแห่งทุกข์"

" .. "พระพุทธเจ้าแก้เหตุแห่งทุกข์" เรื่องความทุกข์ต่าง ๆ พระองค์ ไม่แก้หรอก พระองค์แก้เหตุของทุกข์ต่างหาก "คนใดถ้าไม่เอาทุกข์มาเป็นอารมณ์ ไม่มีทางที่จะพ้นจากทุกข์ได้" คนเราถ้าหากไม่เห็นทุกข์ด้วยตนเองแล้ว มันจะเป็นทางพ้นจากทุกข์ได้ที่ไหน .. "

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
 DT014902

วิริยะ12

27 พ.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  4798 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย