"ให้ตั้งใจปฏิบัติในปัจจุบัน" (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)

 วิริยะ12    5 มี.ค. 2562


 "ให้ตั้งใจปฏิบัติในปัจจุบัน"

" .. ดังนั้น ในวันนี้หลวงปู่ได้อุตส่าห์พยายามมาเยี่ยมญาติโยมในงานนี้ เมื่อมาเห็นญาติโยมนุ่งขาวห่มขาว ก็มีความปลื้มปีติยินดีเป็นอย่างยิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านไปก็ให้ไปตามอากาศ "ให้ตั้งใจปฏิบัติในปัจจุบัน ในปัจจุบันเราทำดี ในอนาคตก็ต้องเป็นคนดี มีศีลธรรมประจำใจ"

ถ้าตั้งใจรักษาให้ดี "เมื่อเราละจากโลกนี้ไป เราก็ได้มีดวงวิญญาณนั้นไปตั้งอยู่หรือไปประดิษฐานอยู่ในโลกสวรรค์" อันเป็นที่ปรารถนาของคนทั่วไป "จัดว่าเป็นทรัพย์ภายใน"

"ส่วนทรัพย์ภายนอก คือ เงินทองข้าวของ ไร่นาสาโทอะไร เราก็เวลาหมดลมหายใจก็เอาไปไม่ได้ ส่วนที่จะเอาไปได้ ก็คือบุญกุศลที่เราทำอยู่ ณ บัดนี้" เป็นเครื่องที่จะติดตามดวงใจของเราไปทุกหนทุกแห่ง .. "

"สุริยาส่องฟ้า จันทร์ศรีส่องธรรม"
หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป DT014902

วิริยะ12

5 มี.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  4942 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย