"พุทโธ ภาวนาวันละนิดจิตเบิกบาน" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

 วิริยะ12    10 พ.ย. 2561

 "พุทโธ ภาวนาวันละนิดจิตเบิกบาน"

" .. "พุทธศาสนิกชนจึงนิยม ระลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง" หรือทั้งสามเลยก็ได้

ระลึกถึงอย่างยาวก็คือ "การสวดพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ" โดยตลอด "คือสวดอิติปิโส สวดสวากขาโต สวดสุปฏิปันโนตลอดทั้งบทนั่นเอง" ระลึกถึงอย่างสั้นก็คือการระลึกว่า "พุทโธ ธัมโม สังโฆ" เท่านั้น

หรือจะให้สั้นเข้าไปอีก "จะระลึกเพียง พุทโธ พุทโธ เท่านั้น" ก็จะเป็นเหตุ "ให้เกิดความเบิกบานแช่มชื่นได้" ไม่ว่าจะกำลังเป็นทุกข์เป็นร้อนอยู่สักเพียงไหนก็ตาม .. "

"การบริหารทางจิตสำหรับผู้ใหญ่"
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙

 DT014902

วิริยะ12

10 พ.ย. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5109 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย