ถ้าไม่มีสมาธิเลย ไม่มีความสงบอะไรเลย

 ลูกโป่ง    29 เม.ย. 2555...ถ้าไม่มีสมาธิเลย ไม่มีความสงบอะไรเลย

เราจะพิจารณาทางด้านปัญญามันเป็นสัญญา

เป็นสมุทัยไปหมด ไม่ได้เรื่อง....


:: หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโนที่มา...หนังสือ ชาติสุดท้าย
ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิง
พระธรรมวิสุทธิมงคล
(หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)
วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานีDT0329

ลูกโป่ง

29 เม.ย. 2555
 เปิดอ่านหน้านี้  5204 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย