ความสว่างแห่งปัญญา เลิศกว่าความสว่างทุกชนิด

 tananun000    25 ม.ค. 2556

 ความสว่างแห่งปัญญา เลิศกว่าความสว่างทุกชนิด  ความสว่างแห่งปัญญา เลิศกว่าความสว่างทุกชนิด   DT012597

tananun000

25 ม.ค. 2556
 เปิดอ่านหน้านี้  5372 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย