"นึกถึงความตายทุกลมหายใจ" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

 วิริยะ12    8 ธ.ค. 2563

.
 "นึกถึงความตายทุกลมหายใจ"

" .. "ความตายเป็นอุบายเตือนใจได้ดีที่สุด" แต่คนส่วนมากเมื่อนึกถึงความตาย การเห็นผิดก็เกิดขึ้นเข้าใจว่า "ถ้าเรานึกถึงความตายก็เหมือนตัวเองจะตายเร็วเข้า" จึงไม่นึกพิจารณา

นี้เป็นอุบายเตือนจิตมักหลุ่มหลง ขาดสติสัมปชัญญะ ให้มาเตือนตนเองว่า "สัตว์คนทั้งหลายตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้" เมื่อมรณะภัยมาถึงเข้า ก็จำเป็นต้องทิ้งสิ่งทั้งหลายไว้ ฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงทรงเตือนพุทธบริษัทไว้ว่า "ให้นึกถึงความตายทุกลมหายใจ" .. "

"หลวงปู่สอนว่า"
หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
    DT014902

วิริยะ12

8 ธ.ค. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5387 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย