"กิเลสเกิดที่จิต" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    15 ก.ค. 2560

 "กิเลสเกิดที่จิต"

" .. "กิเลสเกิดที่จิต ถ้าจิตไม่พอ ขึ้นหอปราสาทก็ไปครวญครางบนปราสาทนู้นแหละ มันสำคัญอยู่ที่ใจ" ถ้าใจสะดวกสบายแล้วเย็นไปหมด ถ้าใจร้อนเสียอย่างเดียว ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟไปหมด

"ความสุขความทุกข์มารวมอยู่ที่ใจ" สามโลกธาตุไม่มีที่ใดเป็นที่เก็บความสุขและความทุกข์นอกจากใจดวงนี้เท่านั้น .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน DT014902

วิริยะ12

15 ก.ค. 2560
 เปิดอ่านหน้านี้  5191 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย