"ใจสงบเป็นพื้นฐานของปัญญา" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

 วิริยะ12    7 พ.ย. 2564

.
 "ใจสงบเป็นพื้นฐานของปัญญา"

" .. "การทำใจสงบนี่นับว่าสำคัญ มันเป็นพื้นฐานของปัญญา" ถ้าใจไม่สงบแล้ว ปัญญาในทางธรรมจะเกิดไม่ได้ "เมื่อปัญญาในทางธรรมเกิดไม่ได้ ก็ไม่สามารถที่จะรู้ธรรมของจริง" ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ ได้แก่อริยสัจธรรมทั้ง ๔ นั้นได้

"จุดมุ่งหมายการอบรมฝึกฝนจิตใจนี่ เพื่อให้ใจให้สงบลง เพื่อให้ปัญญาเกิดขึ้น" เมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้ว ก็จะได้รู้แจ้งในอริยสัจธรรมทั้ง ๔ นี่จุดมุ่งหมายที่แท้จริง .. "

"ธรรมโอวาท"
หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 DT014902

วิริยะ12

7 พ.ย. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5093 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย