"ทำบุญได้บุญแท้" (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)

 วิริยะ12    12 ต.ค. 2566

.
 "ทำบุญได้บุญแท้"

" .. ใครทำบุญก็ไม่เหมือนเจ็กไฮทำบุญ "เจ็กไฮทำบุญได้บุญมากที่สุด" พรเขาก็ไม่ต้องรับ คำถวายก็ไม่ต้องว่า "เขาได้บุญตั้งแต่เขาออกจากบ้านมา" บุญเขาเต็มอยู่แล้ว ไม่ได้ตกหล่นสูญหายไปไหน "บุญเป็นนามธรรมอยู่ที่ใจ" อย่างนี้จึงเรียกว่า "ทำบุญได้บุญแท้" .. "

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต DT014902

วิริยะ12

12 ต.ค. 2566
 เปิดอ่านหน้านี้  5261 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย