"ให้ทำคู่กันไป" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

 วิริยะ12    23 ก.ย. 2563

.
 "ให้ทำคู่กันไป"

" .. เรื่องภาวนา "เราต้องทำการพิจารณาทุกครั้ง" เราบริกรรมแล้วมันไม่สงบ เราจะพักเสียนอนเสียนั้นไม่ควร มันต้องทำไปพร้อม ต้องพิจารณา "เรียกว่าวิปัสสนาพร้อมกัน" ทำไปอยู่อย่างนั้นทุกครั้ง ไม่ทำอันเดียว มันเป็นคู่กัน "ให้เป็นคู่กันไป"

นั่งบริกรรมจะเอาอันไหนก็ตาม "อันไหนมันถูกกับนิสัยของตนก็เอา" ถ้ามันไม่สงบแล้วก็พิจารณาค้นคว้า "พิจารณากายนี่แหละ ไม่ต้องพิจารณาที่อื่น" แม่นหมดทั้งก้อนที่เราอาศัยอยู่นี่ แม่นก้อนธรรมหมดทั้งนั้น มันไม่อยู่ที่อื่น .. "

"อนาลโย ผู้ไม่มีความอาลัย"
หลวงปู่ขาว อนาลโย
    DT014902

วิริยะ12

23 ก.ย. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5349 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย