"อานาปานสติ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12  

.
 "อานาปานสติ"

" .. "อานาปานสติ" เป็นอนุสสติที่ ๙ ที่ท่านแสดงไว้ในตำราว่า "ให้พิจารณาลมหายใจเข้านับหนึ่ง หายใจออกนับเป็นสอง" อยู่อย่างนี้เรื่อยไป จนกว่าจิตจะรวมสงบลงได้ เรียกว่า "อานาปานสติ" ถ้าจิตยังไม่สงบลงก็ให้พิจารณาอยู่อย่างนั้นเรื่อยไป

เมื่อจิตสงบสู่ภวังค์แล้ว "จะวางคำบริกรรมที่ว่าลมหายใจเข้าหนึ่ง ลมหายใจออกนับเป็นสองนั้นเสีย" จะคงเหลือแต่ความสงบสุขนั้นอย่างเดียว แท้ที่จริงลมหายใจเข้าลมหายใจออก "เป็นแต่เพียงคำบริกรรม" เพื่อให้จิตรวมเข้ามาเป็นหนึ่งเท่านั้น

"เปรียบเหมือนกับเหยื่อส่อปลา ให้มากินเบ็ดเท่านั้นเอง" เมื่อปลากินเบ็ดแล้วเหยื่อนั้นเขาไม่ต้องการอีก เขาต้องการเอาปลาต่างหาก อันนี้ก็ฉันนั้น "เราต้องการให้จิตสงบนึ่งต่างหาก" เมื่อจิตสงบไม่แส่ส่ายแล้วก็ไม่ต้องบริกรรมต่อไป .. "

"อานาปานสติ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๒    

5,395


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย