"เรื่องภาวนานั้นเป็นของดี" (หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต)

 วิริยะ12    17 ก.ย. 2566

.
 "เรื่องภาวนานั้นเป็นของดี"

" .. "เรื่องภาวนานั้นเป็นของดีแล้ว" เพราะมีความปิติและพอใจในธรรมที่ปรากฎเป็นอย่างนั้นด้วยอำนาจของปิติธรรม นักภาวนาก็ต้องเจออย่างนั้น "บางทีปรากฎว่า เหาะเหินเดินอากาศ" หรือเดินจงกรมในอากาศ หรือขัดสมาธิกลางอากาศ หรือพลิกคว่ำพลิกหงายในอากาศ "เป็นการแสดงปาฏิหาริย์ไปในตัวก็มี" สารพัดจะเป็นไป

แต่เมื่อหมดกำลังก็ถอนออกมา "เมื่อถอนออกมาแล้ว จงพิจารณาว่า ธรรมอันละเอียดถึงเพียงนี้ก็ยังอยู่ใต้อำนาจอนิจจังความไม่เที่ยง" ขอให้น้อมลงอย่างนั้น อย่าสำคัญว่าเป็นตัวตน เรา เขา สัตว์ บุคคลใด ๆ ทั้งสิ้น "เมื่อไม่สำคัญในส่วนนี้ จิตก็สูงขึ้นไปกว่าเดิมอีกในตัวแล้ว" จงพยายามทำบ่อย ๆ เทอญ .. "

"ตอบปัญหาธรรมะ"
หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต
 DT014902

วิริยะ12

17 ก.ย. 2566
 เปิดอ่านหน้านี้  5103 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย