"การภาวนาพุทโธ ไม่ใช่งานหนัก" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

 วิริยะ12  

.
 "การภาวนาพุทโธ ไม่ใช่งานหนัก"

" .. การภาวนา "พุทโธ" ไม่ใช่งานหนัก ไม่ใช่งานยาก แต่มีคุณมหาศาล เกินกว่าที่จะมีผู้ใดบอกได้ ผู้ใดทำผู้นั้นจะได้เข้าใจด้วยตัวเอง จึงขอให้ทำเพื่อหนีผลกรรมไม่ดีที่อาจไม่รู้เห็นได้ว่ากำลังจะเกิดแก่ชีวิตในวินาทีใดและร้ายแรงเพียงไหน เช่นที่ได้เกิดขึ้นให้เห็นอยู่แล้วทุกวันนี้

ตั้งจิต "ขออโหสิกรรม" และ "ให้อโหสิกรรม" ต่อผู้เป็นเจ้ากรรมนายเวร ต่อผู้ที่ได้ล้วงล้ำก้ำเกินทั้งน้อยใหญ่ "แล้วภาวนาพุทโธไว้เถิด ให้เป็นอันหนึ่งอันเดรยวกับใจ" ไม่หมดอายุก็จะสวัสดี หมดอายุก็จะไปดีไปสบายไม่ลำบาก .. "

"ชีวิตน้อยนัก แต่สำคัญนัก"
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร
 

5,425


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย