"ผู้มีปัญญา" (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)

 วิริยะ12    1 ก.ย. 2560

 "ผู้มีปัญญา"

" .. "ผู้มีปัญญา" ไม่ควรให้สิ่งที่ล่วงแล้วตามมาและไม่ควรหวังในสิ่งที่ยังมาไม่ถึง "ผู้มีปัญญา" ได้เห็นธรรมซึ่งในปัจจุบัน ควรเจริญความเห็นนั้นไว้ให้เนื่อง ๆ และควรรีบกระทำเสีย .. "

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 


• บทสวดจักรพรรดิ 1 ชั่วโมง หลวงตาม้านำสวด แผ่บุญเต็มๆ จิตเบาไว #สวดจักรพรรดิ

• เจริญสติเเบบเคลื่อนไหวเพื่อใจตื่นรู้

• ขอเชิญชวนชาวพุทธร่วมเดินทางไปกราบสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล

• "คนไม่มีศึลก็เหมือนสัตว์" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

• ความฝัน ๕ เรื่องของพระบรมโพธิสัตว์

• ลูกศิษย์สอนอาจารย์ (การันทิยชาดก)

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย