"พระอรหันต์ก็ฝันได้" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    11 มี.ค. 2563

 "พระอรหันต์ก็ฝันได้"

" .. "เรื่องความฝันนี้ก็เป็นเรื่องของธาตุของขันธ์ ทำไมพระอรหันต์จะฝันไม่ได้" ขันธ์ ๕ เป็นสิ่งที่กระดุกกระดิกได้เหมือนทั่ว ๆ ไป ท่านบรรลุมรรคผลนิพพาน ท่านสังหารขันธ์ ๕ นี้ให้ฉิบหายไปแล้วเหรอ ขันธ์ ๕ นี้จึงดีดดิ้นไม่ได้ การดีดดิ้นได้ก็ฝันได้ละสิ ขันธ์เป็นขันธ์ ทำไมจะฝันไม่ได้

พูดตัวอย่างให้เห็นชัด ๆ ก็อย่างพ่อแม่ครูจารย์มั่น "วันนั้นท่านไม่ค่อยสบาย แล้วท่านนอนหลับ ท่านละเมอไป" เราเดินจงกรมอยู่ข้าง ๆ นั่น เราก็ปุ๊บปั๊บ แต่ท่านเร็วนะ เพราะท่านคงได้ยินเสียงเราเดินฉั๊บฉั๊บ ๆ เข้าไป

"ใคร" ท่านว่างั้น เราก็กราบเรียนท่านว่า "ผมมหา ได้ยินเสียงพ่อแม่ครูจารย์ดังผิดปกติ" เราว่างั้น "อ๋อ! ฝันละสิ ฝันเมื่อกี้นี้ ฝันเรื่องเกี่ยวกับหมา ดุหมา ไล่หมา" ท่านว่า

ที่ว่า "ถ้าสำเร็จธรรมขั้นสูงสุด คืออรหัตภูมิแล้ว ถ้าไม่ได้บวชจะตายภายใน ๗ วัน" นี้ก็เหมือนกัน ทำให้คิดเหมือนกันนะ "วิสุทธิธรรมหรือวิสุทธิจิตนี้เป็นเพชฌฆาต ฆ่าขันธ์ ๕ เชียวหรือ?"

อันนี้ไม่ใช่เป็นเพชฌฆาตนี่นะ "สิ่งใดที่ควรไม่ควรพระอรหันต์ท่านจะรู้ของท่านเอง" ถึงขั้นนี้แล้วจะไม่มีใครมาบอกก็ตาม "ท่านจะรู้วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องขันธ์ของท่าน" เหตุใดจะต้องไปตายภายใน ๗ วัน .. "

"พ่อแม่ครูอาจารย์"
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
 DT014902

วิริยะ12

11 มี.ค. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5106 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย