"ธรรมเมตตา ฉบับที่ ๓" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

 วิริยะ12  

.
 "ธรรมเมตตา ฉบับที่ ๓"
วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๖

" .. "กิเลสตัวสำคัญที่ฝังลึกในใจมนุษย์ คือกิเลสความหลง" ความหลงนี้ ก็คือ "หลงกายหลงจิตนี้เอง" ทางที่แก้จิตหลงนี้ ให้พากันทำสมาธิ ให้ได้ทุกวัน ทุกคืน ทั้งยืน ทั้งนั่ง ทั้งนอน

"การตั้งจิตนั้นให้มั่นอยู่ที่ ลมหายใจเข้าออก จนจิตนี้ใสสว่าง" หายมืดหายหลง หายมัวเมาใน กามคุณทั้ง ๕ จนเกิดดวงตาญาณ เผาผลาญกิเลสให้หมดไป "กิเลสความหลงนี้มันชอบกับคนขึ้เกียจขึ้คร้าน หลังยาว ชอบนอนก่อนยังไม่ภาวนา"

ด้วยเหตุนี้เราทุกคนอย่ามาหลงใหลอยู่แค่กินแล้วก็นอน ๆ เท่านั้นเลย "เมื่อพากันได้ฟังธรรมคำสอนนี้แล้ว จงพากันลุกขึ้นทำลาย กิเลสโมหะ ความหลงในจิต ให้หมดสิ้นไป" เทอญฯ .. "

โดยความเมตตาถึงทุกคน
พระครูสันติวรญาณ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร) 

5,396จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย