ไฟไหม้...น้ำท่วม (หลวงพ่อชา สุภัทโท)

 ลูกโป่ง    28 ต.ค. 2553
 ไ ฟ ไ ห ม้    น้ำท่ ว ม 
 พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภัทโท) 
 วัดหนองป่าพง จ. อุบลราชธานี 


พระพุทธองค์ท่านก็ทรงสอนว่า

ร่างกายจิตใจนี้ มันก็เป็นอยู่อย่างนั้น
มันจะเป็นของมันอยู่ อย่างนั้น

มันจะไม่เป็นไปอย่างอื่น
คือเริ่มเกิดขึ้นมา แล้วก็แก่
แก่มา แล้วก็เจ็บ
เจ็บมา แล้วก็ตาย

 อันนี้เป็นความจริงเหลือเกิน เป็นสัจธรรมอยู่แล้ว
ก็มองดูมันด้วยปัญญา ให้เห็นมันเสียเท่านั้น
 

ถึงแม้ว่าไฟมันจะมาไหม้บ้านของเราก็ตาม
ถึงแม้ว่าน้ำมันจะท่วมบ้านของเราก็ตาม
ก็ให้มันเป็นเฉพาะบ้านเฉพาะเรือน


 ถ้าไฟมันไหม้ ก็อย่าให้มันไหม้หัวใจเรา
ถ้าน้ำมันท่วม ก็อย่าให้มันท่วมหัวใจเรา
 

ให้มันท่วมแต่บ้าน ให้มันไหม้แต่บ้าน
ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่นอกกายของเรา

ส่วนจิตใจของเรานั้น ให้มันมีการปล่อยวาง
เพราะในเวลานี้มันสมควรแล้ว มันสมควรที่จะปล่อยแล้ว
 (ที่มา : เหมือนกับใจคล้ายกับจิต :
รวบรวมคำอุปมาของ หลวงพ่อชา สุภัทโท (พระโพธิญาณเถร)
, หน้า ๘๔)    DT0329

ลูกโป่ง

28 ต.ค. 2553
 เปิดอ่านหน้านี้  5365 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย