"ทำมรรคให้เกิดขึ้น" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12    13 พ.ย. 2558

 "ทำมรรคให้เกิดขึ้น"

" .. การทำจิตให้สงบ "เรียกว่าการทำสมาธิ" หรือเรียกว่า "การทำกรรมฐาน" จิตของเรานี้มันเป็นสิ่งที่กลับกลอกมาก ดังที่เราทำกันมา

เห็นไหมล่ะ บางวันนั่งสมาธิพักเดียวก็สงบแล้ว บางวันนั่งยังไงมันก็ไม่สงบ มันดิ้นออกมาอยู่จนได้ บางวันก็สบาย บางวันมันก็ไม่สบาย มันแสดงอาการขึ้นมาให้เราเห็น

อย่างนี้ให้เข้าใจว่า "มรรคมีองค์ ๘ประการนั้น มันรวมอยู่ที่ ศีล สมาธิ ปัญญา" ไม่ได้รวมอยู่ที่อื่น เมื่อเรารวมเข้ามาแล้ว "มันมีศีล มีสมาธิ มีปัญญา"

เช่นเราทำกรรมฐานปัจจุบันนี้ ก็คือ "เราทำมรรคให้เกิดขึ้นนั่นเอง" ไม่ใช่อื่นไกลหรอก .. "

หลวงปู่ชา สุภัทโท 


• ๑๖.ปางจงกรมแก้ว

• นักวิชาการร่วมค้านเปลี่ยนแหล่งอารยธรรม "เมส อาแน็ค" เป็นเหมืองทองแดง

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• อาปทาสุ ถาโม เวทิตพฺโพ กำลังใจพึงรู้ได้ในคราวมีอันตราย

• ดีโดดเด่น

• 21(31/01/64) เวลา 10.00 น. เรื่อง นวสีวถิกาปัพพะ โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย