"หลักธรรม เครื่องป้องกันตัว" (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)

 วิริยะ12    13 ส.ค. 2565

.
 "หลักธรรม เครื่องป้องกันตัว"

" .. "มีสติปัญญาเป็นอาวุธสำคัญ" จะเป็นเครื่องมั่นคง ไม่สะทกสะท้าน มีสติปัญญาแฝงอยู่กับตัวทุกอิริยาบถ จะคิด พูด ทำอะไร ๆ ไม่มีการยกเว้น มีสติปัญญาสอดแทรกอยู่ด้วยทั้งภายในและภายนอก

"มีความเพียรที่จะประกอบคุณงามความดี" ไม่มีความอ่อนแอ โง่เง่าเต่าตุ่น วุ่นวายอยู่กับอารมณ์เครื่องผูกพัน ด้วยความนอนใจและเกียจคร้านในการที่จะยกตนให้พ้นภัย .. "

"มุตโตทัย"
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
 
   DT014902

วิริยะ12

13 ส.ค. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5335 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย