"ถึงใจ ถึงศาสนา" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12    5 ส.ค. 2560

 "ถึงใจ ถึงศาสนา"

" .. "พุทธศาสนาสอนถึงใจตน คนไม่เห็นใจของตนแล้วจะไปถึงศาสนาได้อย่างไร" การละชั่วทั้งปวงก็จะต้องเห็นด้วยใจตนเองเสียก่อนจึงจะลงได้

"ความดีที่ตนเองจะทำนั้น ถ้าไม่เห็นด้วยใจของตนเองแล้ว ก็จะทำไม่ได้" ถึงทำไปก็สักแต่ทำไปแต่ไม่มั่นคง การชำระใจของตนเองให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้วยิ่งแล้วใหญ่ ถ้าไม่เห็นใจของตนแล้ว ตน จะไปละได้อย่างไร

"ความเศร้าหมองและความผ่องใส อยู่ที่ใจ" เห็นได้ด้วยตนเอง "การภาวนาที่เห็นใจของตนเองอย่างเดียวเท่านั้นแหละ เป็นการถึงศาสนาโดยแท้" นอกไปจากนี้ เช่น "การบำเพ็ญทานและรักษาศีล เป็นเครื่องประกอบ หาได้ชื่อว่า ถึงศาสนาโดยแท้ไม่" .. "

"ปุจฉาวิสัชนาต่างประเทศ"
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
 DT014902

วิริยะ12

5 ส.ค. 2560
 เปิดอ่านหน้านี้  5269 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย