"สวากขาตธรรม" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    19 ธ.ค. 2557

 "สวากขาตธรรม"

" .. ธรรมนี้เป็นสวากขาตธรรม ตรัสไว้ชอบแล้ว
ให้พากันก้าวเดิน ก้าวเดินไปตามธรรม ที่ตรัสไว้ชอบแล้ว

จะใกล้ชิดติดพันกับ มรรคผลนิพพานเข้าโดยลำดับ
สุดท้ายก็พ้นทุกข์ได้

จำคำว่า "สวากขาตธรรม" ไว้ให้ดี ตรัสไว้ชอบแล้ว
คือ ทางเดินราบรื่นถึงนิพพาน

ที่ว่าตรัสไว้ชอบแล้ว คือ ทางเดินราบเรียบถึงนิพพาน
อย่าปลีกอย่าแวะ เอาละเท่านั้นละพอ .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
    DT014902

วิริยะ12

19 ธ.ค. 2557
 เปิดอ่านหน้านี้  5316 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย