"ดวงตาเห็นธรรม" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)


"ดวงตาเห็นธรรม"

" .. ดวงตาเห็นธรรมนั้น คือดวงตาเห็นอะไร "คือดวงตาเห็นสิ่งใดสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดเป็นเบื้องต้น ความแปรไปเป็นท่ามกลาง ความดับเป็นที่สุด"

สิ่งใดสิ่งหนึ่งก็คือทั้งหมดจะเป็นรูปก็ช่าง จะเป็นนามก็ตาม สิ่งใดสิ่งหนึ่งครอบรวมเลยทีเดียวได้แก่ "ธรรมชาติทั้งหมดเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จะเป็นรูปธรรมก็ช่าง จะเป็นนามธรรมก็ตาม" เกิดขึ้นแล้วก็แปรดับไป

อย่าง "ตัวสกลร่างกายของเราก็เหมือนกัน มันเกิดแล้วก็แปรไปตามธรรมดาของมันแล้วมันก็ดับไป" .. "

หลวงปู่ชา สุภัทโท

http://www.ubu.ac.th/wat/ebooks/chahthai/The_Eyes_of_Seeing_Dhamma.phpDT014902

วิริยะ12

 เปิดอ่านหน้านี้  3033 


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย